top of page
abstraktní pozadí

Facilitace

Znáte to? Setkají se různé osobnosti s různými zkušenostmi, přesvědčeními, „pravdami“, hodnotami, potřebami, názory, postoji a leckdy v různé hierarchii.Porozumět si je někdy jako plout po klidné řece, jindy je to jako by se setkali všechny živly. Otázkou je, jak dovést loď z rozbouřeného moře do klidného přístavu. ŘEŠENÍM je role FACILITÁTORA.

Facilitace: Diskuse
Vlnité abstraktní pozadí

Výcvik Umění
a proces facilitace

Záměrem je podpořit Vás zvládnout proces a umění facilitace skupin a týmů. Naučit se jak bezpečnějším a zralejším způsobem „odehrávat“ každodenní vztahy v pracovní a osobní rovině i se sebou samým.

Výcvik je rozdělen do dvou samostatných částí

Chci facilitátora

Potřebujete na vaší poradě, projektu, při řešení nedorozumění a konfliktů v týmu podporu facilitátora?

Vlnité abstraktní pozadí

Skupinové supervize Brouk v hlavě

Využijte příležitost se zastavit a nahlédnout na vaši situaci z praxe, kde se opakovaně cyklíte, narážíte na neefektivity a prozkoumat cestu, jak z toho ven? A nebo se přijďte inspirovat, jak se připravit na facilitační setkání z různých perspektiv.  Skupinová supervize vám poskytne bezpečné a podpůrné prostředí, kde se můžete učit z vlastní práce i práce ostatních a rozvíjet své kvality a dovednosti facilitátora.